Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

振興疫起 雙倍送你

 

活動日期:即日起至09/30

活動內容:凡兌換「沙發雙倍」者,可享活動期間購買沙發先生指定商品再折抵新台幣3000元整。

兌換方式:使用中華民國政府發放「2020振興三倍劵」紙本,至沙發先生各分館兌換「沙發雙倍」,使用期限至2020年09月30日止。

 

<活動注意事項>

1.欲使用「沙發雙倍」購買沙發先生商品,請在活動期間內至沙發先生任一分館折抵使用,不可在沙發先生官方網站結帳使用。

2.已領取「沙發雙倍劵」者,需在活動日期內使用完畢,逾期者不得再使用。

3.7月15日前的舊客戶,可拿振興券付貨款,但不享折扣。

4.其他傢俱商品如茶几、床墊等非沙發商品,僅可使用「2020振興三倍劵」面額抵用。

 

振興活動辦法本公司享有最終解釋權